in 2015 the DANAË MOONS FOUNDATION has acquired the ANBI status. the information about the foundation as displayed on this page is required to be public and, as a requirement following dutch tax regulations, has to be published in dutch.

donations are welcome on the account of the foundation at ing bank, located in amsterdam:
DANAË MOONS FOUNDATION
IBAN: NL94 INGB 0006 9562 35
BIC: INGBNL2A

naam

STICHTING DANAË MOONS

bankrekening

NL94 INGB 0006 9562 35

kamer van koophandel

kvk-nummer: 63472961

fiscaal nummer

RSIN-nummer: NL.8552.51.323.B01

contact

STICHTING DANAË MOONS
johan van oldenbarneveltlaan 121
2582 nm 's gravenhage
nederland

doelstelling

het beheren, conserveren en archiveren van het werk en het artistiek gedachtengoed van beeldend kunstenares danaë moons en het bevorderen van de bekendheid van haar werk. daartoe gaat de stichting onder andere bruikleenovereenkomsten aan met (culturele) instellingen die werk van danaë moons aan een breed publiek willen tonen en draagt zij zorg voor publicaties over haar werk en artistiek gedachtengoed. het doel kan ook worden verwezenlijkt door de overdracht van de kerncollectie van danaë moons aan een (culturele) instelling die daartoe in staat is blijkens het beheer van collecties van meerdere kunstenaars.

bestuur

adrie moons (voorzitter & secretaris)
maarten paul eurelings (penningmeester)
dorian de rijk

beloningsbeleid

om belangenverstrengeling te voorkomen zullen het bestuur van de stichting en de leden van het artistiek toezichtsorgaan voor hun bestuur en toezicht werkzaamheden geen vergoeding krijgen.

activiteiten

de activiteiten worden jaarlijks samengevat in een activiteiten plan.

jaarverslagen

het financiele reilen en zeilen van de stichting wordt jaarlijks samengevat in het financieel jaarverslag.